„Грешница на любовта”

Грешница съм аз на любовта,
дайте ми да любя, да горя!

Грешница съм аз на любовта,
този грях любовен се повтаря,
затова е лудо вино тя,
затова е сладка изневяра.

В манастир не искам да умра,
знам от мен не става монахиня.
Дайте ми да любя, да горя,
през пожари мъжки да премина!

Самодива тайно ми призна,
самодивски огън в мене скрит е.
Няма да съм ангелска жена,
ако нямам дяволи в очите!

Грешница съм аз на любовта,
в манастир не искам да умра!

Любовта е само сън и вик,
любовта е само лудост кратка.
Любовта е само звезден миг
и за туй до гроба тя е сладка.

Самодива тайно ми призна,
самодивски огън в мене скрит е.
Няма да съм ангелска жена,
ако нямам дяволи в очите!

Грешница съм аз на любовта,
в манастир не искам да умра!
Грешница съм аз на любовта,
дайте ми да любя, да горя!

{START_COUNTER}